Maru Ehitus AS-i registreeringud Majandustegevuse registris

  • Ehitamine (üldehituslik ehitamine; hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem; sisekliima tagamise süsteem; sild; tee) EH10714568-0001
  • Ehitise audit (konstruktsioonide osa) EEK000758
  • Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine FPR000344
  • Omanikujärelevalve (üldehituslik ehitamine) EEO002355
  • Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine (arhitektuuri osa; hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem; konstruktsioonide osa) EPE000631
  • Elektritööd (elektripaigaldise projekteerimine;elektripaigaldise remontimine; elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine; elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine; elektriseadme remontimine ja ümberehitamine; elektriseadme hooldamine) TEL001677
  • Projekteerimine (ehitusprojekti arhitektuuri osa; konstruktsioonide osa; hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem; kaugkütte- või kaugjahutussüsteem; sisekliima tagamise süsteem) EP10714568-0001
4. BIM
  • Muinsuskaitse (mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine; mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine; mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine; muinsuskaitselise järelevalve teostamine; uuringukava koostamine ja uuringu tegemine)
sisu-pilt3

Sertifikaadid ja tunnistused