Maru projekteerimisüksus pakub tervikteenust

 • Aitame tellijal kirjeldada projekteerimise lähteülesande,
 • koostame esmase eskiisi ning
 • loome kõik muud projekteerimisstaadiumid: koostame eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti ning vajaduse korral tootejoonised.
Projekteerimine

Projekteerimistingimuste ja ehituslubade taotlemine

Samuti võtame hea meelega enda kanda projekteerimistingimuste ja ehituslubade taotlemise.

Tegutseme kõigis projekteerimise valdkondades, olgu selleks

 • arhitektuur,
 • konstruktsioonide projekteerimine või
 • ehitise eriosade (küte, ventilatsioon, jahutus, veevarustus, kanalisatsioon, tugev- ja nõrkvool, automaatika, gaasi- ja soojavarustus, tulekustutussüsteemid) projekteerimine.

Koos partneritega projekteerime ka hoone erisüsteemid, nagu suruõhk, gaas- või vahtkustutus ja palju muud.

Oleme valmis projekteerima ka osade kaupa, kui tellija seda soovib.

Haven Kakumäe ellinguhoone - Antud projektile aitasime kaasa elektripaigaldise ekspertiisi koostamisega.

Hea projekt saab alguse koordineeritud juhtimisest. Projekteerimise juhtimine ehk peaprojekteerimine on meie tugev külg. Meie kogemustega projekteerimise projektijuhid hoolitsevad selle eest, et lõpptulem

 • vastaks tellija ootustele ja lähteülesandele,
 • oleks kooskõlas standardite ja õigusaktidega ning
 • oleks konfliktivaba ja ehitatav.

Meil on pikaajaline kogemus ärikinnisvara projekteerimises, olgu selleks

 • keerukad tootmishooned,
 • suured või väikesed laohooned,
 • kaubanduskeskused,
 • bürood,
 • staadionid või
 • erilahendused, nagu sadamarambid, tootmisseadmete tugiraamid ja vundamendid.

Tutvu meie tehtud töödega.

2. MT_3

Moodsad töövõtted ja tarkvara

Kasutame moodsaimaid töövõtteid ja tarkvara. Projekti koostamiseks kasutame alates 2015. aastast mudelprojekteerimist (ingl building information modelling, BIM). Lepime tellijaga kokku, kui detailselt esitame projekti mudeli geomeetria ja info.

Tutvu mudelprojekteerimisega lähemalt.

RB1

Kogenud projektijuhid tagavad tulemuse

Peaprojekteerimise kaks eesmärki

Peaprojekteerimise esmane eesmärk on tagada

 • tellija soovide jõudmine projektdokumentatsiooni ning
 • lahenduste ratsionaalsus, vastavus nõuetele ja ehitatavus.

Maru Ehituse projekteerimise projektijuhid on selleks tellija kõrval juba alates esmaste kavandite loomisest.

Peaprojekteerimise teine eesmärk on teha tellija elu võimalikult lihtsaks: lahendusi töötavad välja projekteerijad ja klient saab töö edenemise kohta teavet meie projektijuhilt.

MARU_diagramm_EST

Meie põhimõtted

Projekteerimisel on meie filosoofia, et hoonet on vaja seal toimuva tegevuse jaoks. Seepärast leiame tellijale parima tehnilise lahenduse,

 • lähtudes tellija (tootmis)tehnoloogiast, ruumiplaneeringust, riiulite paigutusest jms ning
 • arvestades ka tulevikuvajadustega, sest hoone peab sealse tegevuse jaoks kestma nii füüsiliselt kui ka moraalselt mitu aastakümmet.

Kulud kontrolli all

Maru Ehitus AS-il on tänu pikaajalisele kogemusele ning ehitusmeeskonna toele ehitushindade ja -tehnoloogia mahukas teadmiste pagas. Kui tellija soovib hoida oma investeeringu kontrolli all, jälgime projekteerimise käigus jooksvalt hoone rajamismaksumust.

4. BIM

Konstruktsioonide projekteerimine

Konstruktsioone ehk tarindeid oleme Maru kontsernis projekteerinud alates aastast 1991.

Meie kontsern pakub peale peatöövõtu ja projekteerimisteenuse ka terase tootmise ja paigalduse teenust ning teeb betoonitöid. Seega on meil projekteerimises hea ettekujutus tootmise ja ehitamise võimalustest, tänu millele saame pakkuda tellijale optimaalset projekteerimisteenust.

Konstruktsioonide projekteerimist pakume koos peaprojekteerimisega ja ka eraldi alltöövõtuna.

Meie inseneride meeskond projekteerib nii teras-, betoon-, komposiit- kui ka puitkonstruktsioone.

Meie konstruktorite tuumikul on valdkonnas üle 20 aasta kogemust. Neid toetavad projekteerijad, mudeldajad, tehnikud ja praktikandid – peame järelkasvu toetamist ja ehitusinseneeria kui valdkonna arengut väga oluliseks.

Ehituskonstruktsioonide projekteerimiseks kasutame juba aastast 2005 BIM-kontseptsiooni (ingl building information modelling, BIM).

Projektid loome Tekla Structuresi programmis detailsete kolmemõõtmeliste mudelitena. Ka konstruktsiooni dimensioneerime ja sõlmearvutused teeme tänapäevase tarkvara (StaadPRO, Robot Structural Analysis, RAM Connection, IDEA Statica) abil.

3. IMG_8382_v2

Mudelprojekteerimine

Maru Ehitus AS koostab alates 2015. aastast kõik projektid mudelis (ingl building information modelling, BIM). See tähendab, et me kasutame mudelprojekteerimist kõikides hoone projektiosades. Ehitusinfo- ehk BIM-mudel mitte ainult ei visualiseeri tegelikkust paremini kui kolmemõõtmeline joonis, vaid see ka lihtsustab projektiosaliste koostööd.

Ehitusinfomudel

 • aitab vältida ehitusvigu,
 • kiirendab projekteerimise ja ehitamise protsessi ning
 • tagab tellijale projekti, mis hõlbustab valminud hoone haldamist.

Loome hoone täpse ehitusinfomudeli, mis sisaldab isegi näiteks kinnitusvahendeid. Mudelis olevad ehitise osad annavad infot materjalide omaduste, mõõtmete, paiknemise ja palju muu kohta.

Ehitusinfomudelit saab tellija kasutada tulevikus ka hoone halduse, hoolduse, renoveerimise ja juurdeehituse käigus.

Originaalmudeli loomiseks kasutame tarkvara (ArchiCad, Revit, Tekla Structures, MagiCad, CadsPlanner jm). Koondmudelid loome Trimble Connecti programmi abil.

SEE_0232 (Medium)

Sertifitseeritud spetsialistid

Meie vastutavad projektijuhid ja projekteerijad on Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed ning omavad projekteerimisvaldkonna kutsetunnistusi EQF tasemetel 7 ja 8. Lisaks on Maru Projekteerimine Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu liige, panustades valdkonna arengusse.

Meie juhtimise, keskkonnajuhtimise ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise süsteemid on sertifitseeritud vastavat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standarditele.

Eesti Ehitusinseneride Liit

Töid teeb Maru Ehitus AS

Maru Ehitus AS

Järvevana tee 5,
10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5850
E-post: ehitus@maru.ee