Maru Ehitus AS

AS Maru Ehitus on Maru kontserni tütarettevõte, mis asutati 2000. aastal. Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja kliendi ootustele vastavat teenust. Tegeleme ehitustööde peatöövõtu, projektijuhtimise ja projekteerimisega.
Kogenud ja usaldusväärne partner ehituses ja projekteerimises.

Maru Ehitus AS-i registreeringud Majandustegevuse registris

  • Ehitamine (üldehituslik; välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud, jahutussüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, kaugküttesüsteemid, pumplad, puhastid ja muud seotud rajatised, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid) EH10714568-0001
  • Ehitiste ekspertiiside tegemine (välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud, jahutussüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, katlasüsteemid – v.a elektri- ja gaasivarustuse osa, kaugküttesüsteemid, pumplad, puhastid ja muud seotud rajatised, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid, konstruktsioonide ja üldehituslik ekspertiis) EEK000758
  • Ehitusjuhtimine (ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine) EJ10714568-0001
  • Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine (konstruktsioonid, arhitektuurne, jahutussüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, katlasüsteemid – v.a elektri- ja gaasivarustuse osa, kaugküttesüsteemid, pumplad, puhastid ja muud seotud rajatised, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid EPE000631
  • Elektritööd TEL001677
  • Omanikujärelevalve (üldehituslik, vee- ja kanalisatsioonitööd, jahutussüsteemid, kütte- ja ventilatsioonitööd) EEO002355
  • Projekteerimine (arhitektuurne; konstruktsioonid; välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud, jahutussüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, katlasüsteemid – v.a elektri- ja gaasivarustuse osa, kaugküttesüsteemid, pumplad, puhastid ja muud seotud rajatised, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid) EP10714568-0001

Sertifikaadid