Uudised

Maru Ehituse ehituse e-hüppe projektid

Ehituse e-hüppe (RRF) toetuse eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid looma või rakendama uuenduslikke digilahendusi, mis tõstavad sektori tootlikkust ja on seotud e-ehituse platvormiga. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse e-ehituse platvormil põhinevate ja eraldiseisvate uuenduslike digilahenduste väljatöötamise, prototüüpimise või rakendamise projekte ehitusvaldkonnas.

Maru Ehitus taotles 2022. aasta lõpus ehituse e-hüppe meetmest toetust viiele arendus- ja innovatsiooniprojektile, millest positiivse otsus ja rahastus määrati kolmele:

  • Eelarvestustarkvara kasutuselevõtt

Eelarvestustarkvara kasutuselevõtu näol oli tegemist rakendusliku innovatsiooniprojektiga, mille raames juurutati ettevõttes eelarvestusprotsessiks kohandatud tarkvara. Läbi viidi koolitused, loodi ettevõtte spetsiifilised mallid ja automatiseeritud töövood.

Eelarvestustarkvara kasutuselevõtt aitab tõsta müügi ja ehituse ettevalmistuse protsessis loodava info täpsust, hoida kokku aega ning tänu efektiivsematele protsessidele tõsta ettevõtte tootlikkus ja kasumlikkust.

Projekt kestis 01.01.2023 – 30.09.2023 ning toetuse suuruseks oli 4917 eurot.

  • Juhtkonna töölaua rakenduse arendus

Juhtkonna töölaua rakenduse arendamise raames loodi BI keskkonnas dünaamilised aruanded, mis kajastavad kõige olulisemaid ettevõtte äritegevuse näitajaid. Nii müügitegevus kui projektide info on nüüd analüüsitavad BI keskkonnas ning see annab ettevõtte juhtkonnale paindliku tööriista, mille abil analüüsida äritegevust: jälgida äritegevuse võtmenäitajad, leida üles trende ning avastada põhjuslike seoseid erinevate sündmuste vahel. Dünaamilised aruanded ja töölaua vaated aitava seda aega kokku hoida, mis varasemalt kulus andmete igakordseks komplekteerimiseks ja graafikute ning ülevaadete koostamiseks.

Tänu arendusele on paranenud andmete usaldusväärsus ja kvaliteet ning andmete kasutamist julgustab asjaolu, et nende tekkemehhanism on alati sama. Juhtkonna töölaua rakendus võimaldab ettevõttel muuta otsustusprotsessid andmepõhiseks ning seeläbi parandada ettevõtte majandusnäitajaid.

Projekt kestis 24.10.2022- 30.09.2023 ning toetuse suuruseks oli 6722 eurot.

  • Ehituse projektijuhi töölaua rakenduse arendus

Projektijuhi töölaua rakenduse arenduse raames arendati koostöös ehitusjuhtimise platvormi teenust pakkuva partneriga välja täiendav vaade projekti- ja ehitusjuhtidele. Töölaud võimaldab kokku tuua konkreetsel ajahetkel kõige tähtsama, tähelepanu vajava informatsiooni ja parandada läbi tõhusama rahavoogude ja ajaressursside juhtimise projekti elluviimise kvaliteeti ja selle majandustulemusi. Kõik võtmenäitajad on koondatud ühele vaatele ning tähelepanu ja juhtimist vajavad asjaolud on selgelt visualiseeritud.

Arenduse realiseerimise tulemusena muutub projektijuhtide töö efektiivsemaks ning otsuste tegemine on paremini toetatud. See võimaldab omakorda ettevõttel olla efektiivsem ja konkurentsivõimelisem.

Projekt kestis 01.02.2023 – 31.12.2023 ning toetuse suuruseks oli 7358 eurot.

Kõik projektid on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.