Meie töökorraldussüsteem hõlmab teraskonstruktsioonide projekteerimist, projektijuhtimist ja tootmisprotsessi tervikuna.

Alates 2002. aastast  järgime oma tegevustes EVS-EN ISO 9001 kohast Bureau Veritas Certification poolt sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Alates 2009. aastast  on meie keevitusprotsessid sertifitseeritud EN ISO 3834-2 ja DIN 18800-7 klass D standardile vastavaks. Sertifitseerijaks DVS Zert GmbH.

Alates 2015. aastast järgime oma projekteerimis- ja tootmisprotsessis tervikuna EN 1090-1 nõudeid ja omame õigust väljastamaks CE-märgist teraskonstruktsioonidele kuni klassile EXC3. Sertifitseerijaks DVS Zert GmbH.

Alates 2017 aastast kasutame tootmise juhtimisel mudelprojekteerimise platvormiga ühilduvat tootmise juhtimise tarkvaralist lahendust STRUMIS.

Alates 2021 aastast on Maru Metall AS-il EPD sertifikaat. EPD (Environmental Product Declarations) sertifikaat kajastab teavet toodete keskkonnamõju kohta kogu selle olelustsükli jooksul, alates materjali kaevandamisest kuni valmistatud tooteni, selle kasutusetapi ja eluea lõpuni.

Meie tegevuste aluseks on:

 • EN 1090 kohane tootmisohje
 • EN ISO 3834-2 kohased keevitusprotsessid
 • ISO 9001 kohane kvaliteedijuhtimissüsteem
 • tootmisjuhtimise tarkvara STRUMIS
 • 20 aastat katkematut tootmiskogemust
 • 15 aastat projektijuhtimis kogemusi toodangu ekspordis
 • EPD (Environmental Product Declarations) sertifikaat >>

Klientidele kvaliteetse tootmisteenuse tagamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • Kliendi soovid
 • Professionaalsus
 • Tehnoloogiline tase
 • Keskkonnasõbralikkus ja tööohutus
sisu-pilt-5

Kliendi soovid

Kliendi nõuete täitmine kliendirahulolu saavutamise eesmärgil juhib kogu ettevõtte tegevust ja on peamiseks eesmärgiks tegevuste planeerimisel. Paindlikkus, usaldatavus ja konkurentsivõime on meie ettevõttele omased jooned.

Professionaalsus

Kvaliteetse tootmistegevuse tagamiseks  peame oluliseks personali oskuste ja teadmiste pidevat täiendamist.

Tehnoloogiline tase

Oleme uhked oma kaasaegsete tootmisseadmete ja erinevate tehnoloogiliste võimaluste üle, mis aitavad meil väljastada kõrgekvaliteedilist toodet ning kliendi soovidele veelgi rohkem vastu tulla.

Keskkonnasõbralikkus ja tööohutus

Pöörame tähelepanu loodusressursside vastutustundlikule kasutamisele ning töökeskkonna ohutuks ja meeldivaks muutmisele.

Sertifikaadid