Palamuse vallamaja

Kirjeldus

Palamuse vallamaja on Eesti taasiseseisvumise järel esimene spetsiaalselt vallamajaks ehitatud hoone. Palamuse vallamaja puhul on tegemist nii ümara kuju kui ka energiasäästlikkuse poolest huvitava hoonega. Energiatarve on viidud vastavalt passiivmaja nõuetele miinimumini  –  15 kWh/m2 aastas. Ehitamisel tuli kokku puutuda kumerate seinte, roomattide, savikrohvi, lubivärvi, murukatuse, maakütte ja teiste harva kasutatavate ehitusmaterjalide ning töömeetoditega.

Kirjeldus

Kortermaja on unikaalne nii oma asukoha tõttu Tallinna vanalinnas vanade hoonete vahel kui ka arhitektuurse lahenduse tõttu, kus terrassmaja karkass on lahendatud komposiitkonstruktsioonis. Väljakutse projekteerimismeeskonnale seisnes keeruliste konsoolide ja terrassmaastiku kandekonstruktsiooni lahendamisel. Väljakutse ehitusmeeskonnale seisnes vanalinna kitsastest oludest tingitud ehitusprotsessi keerukuses. Keeruka töö eest pälvis Maru Ehitus Eesti Arhitektide Liidu teenetemedali Parim ehitaja 2009.

Vaivundamendiga, komposiitpostidel ja r/b vahelagedega viiekorruseline korterelamu ja ärihoone

Kirjeldus

Kandetarindite projekteerimine (Maru Ehitus AS)
Kontruktsioonide montaaž (Maru THM OÜ)
Teraskonstruktsioonide valmistamine (Maru Metall AS)

Kirjeldus

Kandetarindite projekteerimine (Maru Ehitus AS)
Kontruktsioonide montaaž (Maru THM OÜ)
Teraskonstruktsioonide valmistamine (Maru Metall AS)

Kirjeldus

Väo soojuse  ja elektri koostootmisjaam on üks Eesti esimesi  suuremaid sellelaadseid ehitisi. Maru Ehituse tütarettevõtte OÜ Maru THM paigaldustööde kiire ajagraafik ning tööde teostamine talvel tegid väljakutse piisavalt ambitsioonikaks. Siiani on antud objekt meie paigaldustööde praktikas kõige kõrgem (kõrgeim tasapind 34 m).

Kirjeldus

Vana katlamaja rekonstrueerimine heinaküttel töötavaks biokatlamajaks on ehe näide uue tehnoloogia kasutuselevõtust. Meie tööks oli vana hoone osaline lammutamine ja uue heinalao ehitus. Omapäraseks asjaoluks oli heinalao katmine PVC-kilest kattega, mis tagas katuse kiire paigalduse ning andis laole hea valgustatuse.

Maru Ehitus AS: Konstruktsioonide projekteerimine

Kirjeldus

Komposiitkonstruktsioon on terasest ja raudbetoonist liitkonstruktsioon ühendab mõlema materjali head omadused. Tehase kontrollitud tingimustes valmistatud terasdetailid täidetakse betooniseguga ehitusplatsil. Hea tulepüsivusega komposiitkonstruktsioon on sobiv lahendus mitmekorruseliste tootmis- ja büroohoonete ehitamiseks.