Palamuse vallamaja

Kirjeldus

Palamuse vallamaja on Eesti taasiseseisvumise järel esimene spetsiaalselt vallamajaks ehitatud hoone. Palamuse vallamaja puhul on tegemist nii ümara kuju kui ka energiasäästlikkuse poolest huvitava hoonega. Energiatarve on viidud vastavalt passiivmaja nõuetele miinimumini  –  15 kWh/m2 aastas. Ehitamisel tuli kokku puutuda kumerate seinte, roomattide, savikrohvi, lubivärvi, murukatuse, maakütte ja teiste harva kasutatavate ehitusmaterjalide ning töömeetoditega.

Kirjeldus

Kortermaja on unikaalne nii oma asukoha tõttu Tallinna vanalinnas vanade hoonete vahel kui ka arhitektuurse lahenduse tõttu, kus terrassmaja karkass on lahendatud komposiitkonstruktsioonis. Väljakutse projekteerimismeeskonnale seisnes keeruliste konsoolide ja terrassmaastiku kandekonstruktsiooni lahendamisel. Väljakutse ehitusmeeskonnale seisnes vanalinna kitsastest oludest tingitud ehitusprotsessi keerukuses. Keeruka töö eest pälvis Maru Ehitus Eesti Arhitektide Liidu teenetemedali Parim ehitaja 2009.

Vaivundamendiga, komposiitpostidel ja r/b vahelagedega viiekorruseline korterelamu ja ärihoone

Kirjeldus

Kandetarindite projekteerimine (Maru Ehitus AS)
Kontruktsioonide montaaž (Maru THM OÜ)
Teraskonstruktsioonide valmistamine (Maru Metall AS)

Kirjeldus

Kandetarindite projekteerimine (Maru Ehitus AS)
Kontruktsioonide montaaž (Maru THM OÜ)
Teraskonstruktsioonide valmistamine (Maru Metall AS)

Description

The Väo CHP plant is one of the largest structures of its kind in Estonia. The relatively rapid time schedule for installation and the execution of the work during the winter, made the
project quite intense. To date, this has been the highest structure that we have built (highest surface 34 m above ground).

Description

The reconstruction of the old boiler house into a bio-boiler house that is fueled by hay is a good example of the implementation of new technologies. Our job was to partially demolish the old building and build the hay warehouse.
A unique detail was the fact that the hay warehouse was covered with a PVC cover, which guaranteed the fast installation of the roof and provided excellent lighting for the warehouse.

Maru Ehitus AS: Konstruktsioonide projekteerimine

Kirjeldus

The structure is made of a steel and reinforced concrete composite that combines the good properties of both materials. Steel parts made under controlled conditions of a factory are filled with a concrete mix on the construction site. A good fire-resistant composite structure is the perfect solution for building multi-storey production and office buildings.