Teraskonstruktsioonide ja treppide tarne ja paigaldus kolme koolimaja juurdeehitustöödel

Alajaama mastide paigaldus

PVC hallid

AS Maru Metall tootis Rootsi 4 PVC halli järgnevates mõõtudes: 40x40x6,5 1tk; 37x66x6 1tk; 35x40x6,5 2tk.

PVC hall 40x120x11m

AS Maru Metall tootis Rootsi tarnimiseks ülivõimsa PVC halli mõõtmetega 40x120x11m.

PVC hall 25x40x7m

AS Maru Metall tootis Rootsi PVC halli mõõtmetega 25x40x7m ja mahuga 22 tonni. PVC halli rajati ujula.

Vedbon V2 laohoone

Logistikaterminal

Metso Minerals (France) SA tehnoloogilised hooned

Puidu ladustamise hoone

Kirjeldus

AS Maru Metall ja Andritz sõlmisid 2016 suvel lepingu Rootsi rajatava ladustamise hoone tootmiseks. Leping hõlmab ca 150 T teraskonstruktsioonide tootmist ning lisaks piirete, restide, vineeri tarnet.

NSS Sverige

Oskarshamni elektri ja soojuse koostootmisjaam

Högnäsi alajaama mastid

Tuuleenergia pargi alajaama mastide osalised tööjoonised, tootmine ja montaaž