Uudised

Vägari pelletitehase peaprojekteerimine

Maru Ehitus AS sõlmis 12. novembril 2018 Pöyry Finland Oy’ga lepingu Jõgevamaale rajatava Vägari biopelletitehase peaprojekteerimiseks. Sõlmitud leping on järg 2018. aasta aprillis sõlmitud lepingule, millega Maru Ehitus AS koostas tehase eelprojekti ja taotles ehitusloa.

Uue lepingu eesmärk on koostada hoonete, sh tehnosüsteemide ja tehnoloogiliste vundamentide põhiprojektid ning konsulteerida tellijat kogu tehase kui terviku tuleohutusküsimustes. Biopelletitehas koosneb mitmest erinevast hoonest ning tehnoloogilisest osast alates toormaterjali laoplatsist kuni kontori ja tehase hooneteni.

Tootmismahuks on planeeritud 157 000 tonni torrefitseeritud pelleteid aastas. Selleks röstitakse biomass torrefitseerimise protsessi käigus, mille tulemuseks on toode, mis on suurema kütteväärtusega võrreldes töötlemata puiduga. Biosöe pelletid on seetõttu arvestatavaks alternatiiviks tahketele fossiilsetele kütustele.