Uudised

Maru Ehitus toetab Eesti Punast Risti

Veebruaris 2023 sõlmisid Eesti Punane Rist ning Maru Ehitus partnerluslepingu. Seeläbi toetame organisatsiooni vabatahtlike abistamistegevust, ennetustööd ja esmaabiõpet lasteaedades ja koolides, lisaks ka abipakkide jagamist vähekindlustatud inimestele kõikjal Eestis. Ehitusettevõttena soovime panustada õnnetuste ennetamistegevusse nii enda kui ka teiste huvides, sest tänaseni on just ehitusvaldkond tööõnnetuste puhul kahjuks esikolmikus. Osates anda õiget esmaabi õnnetuses olnud kolleegile, astume loodetavasti ka sammu parema ja kiirema paranemise suunas.

Eesti Punane Rist toimib vabatahtlikkuse alusel. Soovi korral saab organisatsioonile heategevusena annetada ning rohkem infot lugeda nende veebilehelt: https://redcross.ee/