Uudised

Maru Ehitus AS-le väljastati uued ISO sertifikaadid

Septembri alguses väljastas sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Maru Ehitus AS-le eduka resertifitseerimise tulemusena järgnevad sertifikaadid:

1. Kvaliteedijuhtimisüsteem vastavalt standardile ISO 9001:2015

2. Keskkonnajuhtimisüsteem vastavalt standardile ISO 14001:2015

3. Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem vastavalt standardile OHSAS 18001:2007

Oluliseima muudatusena oleme üle läinud standardite ISO 9001 ja ISO 14001 uusversioonidele.

ISO 9001:2015 on standardi uus versioon, mis asendab eelmist versiooni (ISO 9001:2008). Standardi uus versioon paneb muuhulgas suuremat rõhku juhtkonna kaasamisele ja aitab lahendada organisatsiooni riske ja võimalusi struktureeritud viisil.

ISO 14001:2015 paneb erilist rõhku juhtidepoolsele eestvedamisele, organisatsiooni konteksti mõistmisele ja elutsükli etappide arvestamisele, vastavuskohustuste täitmise hindamisele ning riskipõhise mõtlemise rakendamisele kõikides keskkonnajuhtimissüsteemi protsessides. ISO 14001 on maailmas kõige laialdasemalt kasutatav ja tunnustatud rahvusvaheline standard keskkonnajuhtimise valdkonnas. Standard annab juhiseid selle kohta, kuidas lahendada keskkonnaprobleeme, vältida keskkonna saastamist, minimeerida negatiivset keskkonnamõju ja tagada vastavus keskkonnaseadustele, mis kõik omakorda aitab parendada ettevõtte keskkonnaalast toimivust.

ISO sertifikaat tõendab klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte suudab täita endale võetud kohustusi ning on pühendunud tegevusprotsesside pidevale parendamisele ja klientide rahulolule.

Erapooletu auditeerimisettevõtte Bureau Veritas kvaliteedisertifikatsioon kinnitab, et organisatsiooni juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud see olevat vastavuses nimetatud juhtimissüsteemi standardite nõuetega.