Värnamo elektri ja soojuse koostootmisjaam

Tellija: MW Power Oy
Asukoht: Värnamo, Rootsi
Töö tüüp: Hoone katendite, avatäidete ja katuse rajamine

Töid teeb Maru Ehitus AS

Maru Ehitus AS

Järvevana tee 5,
10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5850
Faks: +372 657 5851
E-post: ehitus@maru.ee