Hanhikivi-1 tuumajaama kontorid, meditsiinipunkt ja sööklahoone

Tellija: Joint Stock Company "Concern Titan-2", Suomen sivuliike
Asukoht: Pyhäjoki, Soome

Fotod: FENNOVOIMA

Töid teeb Maru Ehitus AS

Maru Ehitus AS

Järvevana tee 5,
10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5850
Faks: +372 657 5851
E-post: ehitus@maru.ee