AS Järvakandi Klaas tuletõrjepumpla ja -reservuaarid

Tellija: AS Järvakandi Klaas
Asukoht: Tehaste 7, Järvakandi, Raplamaa
Maht: brutopindala 50 m2

Töid teeb Maru Ehitus AS

Maru Ehitus AS

Järvevana tee 5,
10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5850
Faks: +372 657 5851
E-post: ehitus@maru.ee