Tallinna loomaaed

Kirjeldus

Audru automaattanklaga saime oma esimese kogemuse tankla projekteerimisel ja ehitamisel. Tegemist on automaattanklaga, mis võimaldab müüa nii bensiini, diislit kui ka klaasipesuvedelikku. Asudes uue Pärnu ümbersõidu liiklussõlmes on tegemist väga perspektiivse piirkonnaga.

Kirjeldus

Pärnu Maksimarketi objektil jätkus meie hea koostöö ETK Jaekaubanduse AS-iga. Rajasime Vana-Pärnu piirkonda kauaoodatud kaubanduskeskuse, kus lisaks Maksimarketile leidub ka palju tugiteenuseid.

Keeruka kujuga (kolmnurkne) krundile on mahutatud kokku 4700 m2 kaubanduspinda, millele on täiendavalt II etapi näol võimalik juurde ehitada ca 1700 m2 kaubanduspinda.

Audru kaubanduskeskuse projekteerimisel kasutasime BIM tehnoloogiat. Sisendmudeli kogu kaubandustehnoloogiaga saime tellijalt, mis võimaldas luua juba projekteerimise käigus reaalse poe mudeli ning anda reaalse ülevaate rajatavast kaubanduskeskusest.

Kirjeldus

2012.a. veebruaris sõlmiti AS-i Viru Keemia Grupp ja AS-i Maru Ehitus vahel peaprojekteerimise leping ehituslikule osale. Projekteerida tuli termiline tööstus (12 x 86 m; kõrgusega ca 55 m), kondensatsiooniala, alajaam, el.filtrite vundamendid ning kõik välistrassid ja platsid, mis tehase juurde kuuluvad ja on vajalikud tehase toimimiseks. Projekteerimine viidi läbi kõikide osapoolte poolt nn BIM tehnoloogiat (mudelprojekteerimine) kasutades. Tehnoloogiat projekteeriti 5 ettevõtte poolt, mis asuvad üle Euroopa erinevates riikides. Petroter II kujutab endast Petroter I tehase juurdeehitust, millega tõstetakse tootlikkust sisuliselt 2 korda.

Kirjeldus

Projekteerimistööd hõlmasid endas katlamaja kande- ja piirdekonstruktsioonide projekteerimist. Katlamaja peaprojekteerijaks oli MW Power OY, kes esitas mudelipõhise lähteülesande konstruktsioonide projekteerimiseks. Kogu lähteülesanne ja  konstruktiivse lahenduse väljatöötamine toimis meie poolt hallatud ühtse koondmudeli põhjal. Mudelprojekteerimise abil õnnestus vältida konflikte konstruktsioonide ja katlamaja tehnoloogia vahel ning teraskonstruktsioonide mudel oli suureks abiks ka hoone monteerimisel.