Kunda Sadama laohoone nr 4 projekteerimis-ehitustööd

Naantali katlamaja

Muuga sadamas PK Terminal 12 390 m2 puistematerjalide laohoone

Module Tech tootmishoone juurdeehitus

Outokumpu Kemi Mine teraskonstruktsioonide paigaldus

Thermory AS termotöötlushoone

Marketex Vision OÜ tootmistsehhid

Kunda Sadam AS-i puistematerjalide laohall

Marketex Vision OÜ puhastuskamber

Imavere puidu fraktsioneerimise katsetehase operaatori- ja laborihoone põhi- ja tööprojektid

Evakuatsioonišahti demonteerimine ja taaspüstitamine

Dunven AS laohoone projekteerimine

2200 m² suuruse laohoone projekteerimine. Maru Ehitus AS taotleb projekteerimistingimused, koostab eelprojekti ja taotleb ehitusloa ning vormistab hoone põhiprojekti.