Eesti Panga galerii

Kirjeldus

Maru Metall AS: tootmine, terastorude ühendamine

Eesti Panga galerii puhul nõudis eri nurkade all liituvate terastorude ühendamine suurt täpsust.

Eesti Panga galerii näol on tegemist ruumilise teraskonstruktsioonis klaasgaleriiga, mis asub suletud, võõrale pilgule varjatud sisekvartalis ning on tõeline peidetud arhitektuuripärl. Ruumiline teraskarkass ehitati tehases ühes tükis valmis, seejärel lõigati transportimiseks detailideks, tarniti objektile ning monteeriti kokku. Keerukas ülesanne andis väärt kogemuse.

Kirjeldus

Maru Metall AS: tootmine, terastorude ühendamine

Eesti Panga galerii puhul nõudis eri nurkade all liituvate terastorude ühendamine suurt täpsust.

Eesti Panga galerii näol on tegemist ruumilise teraskonstruktsioonis klaasgaleriiga, mis asub suletud, võõrale pilgule varjatud sisekvartalis ning on tõeline peidetud arhitektuuripärl. Ruumiline teraskarkass ehitati tehases ühes tükis valmis, seejärel lõigati transportimiseks detailideks, tarniti objektile ning monteeriti kokku. Keerukas ülesanne andis väärt kogemuse.

Kirjeldus

AS Maru Metall sõlmis 2015 talvel lepingu Norra rajatava galerii teraskonstruktsioonide tootmiseks ja paigalduseks, mis ühendab üle maantee kahte eraldiseisvat hoonet.

Kaasaegsust ja avatust sümboliseeriva teras-  ja klaaslahenduse abil valmivad mitmekesise ja põneva arhitektuuriga ehitised. Hoone üldmulje on õhuline ja kuna karkass ei võta palju ruumi, kasuliku kubatuuri kaod minimaalsed.

Kirjeldus

Tallinna lennujaama laiendus oli vastutusrikas objekt, mis valmis suure avaliku tähelepanu all. Maru Metall projekteeris, tootis ja monteeris keerulise tehnilise lahendusega 465 T kaaluva katusekonstruktsiooni. Rahvusvaheline projekt valmis tingimustes, kus lennuliiklust ja reisijaid ei tohtinud takistada.

Maru Ehitus AS: teraskonstruktsioonid
Projektijuht: Tambet Vähi
Maht: 465 tonni terast
Terastarindite projekteerimine

Kaasaegsust ja avatust sümboliseeriva teras-  ja klaaslahenduse abil valmivad mitmekesise ja põneva arhitektuuriga ehitised. Hoone üldmulje on õhuline ja kuna karkass ei võta palju ruumi, kasuliku kubatuuri kaod minimaalsed.

Kirjeldus

Tallinna lennujaama laiendus oli vastutusrikas objekt, mis valmis suure avaliku tähelepanu all. Maru Metall projekteeris, tootis ja monteeris keerulise tehnilise lahendusega 465 T kaaluva katusekonstruktsiooni. Rahvusvaheline projekt valmis tingimustes, kus lennuliiklust ja reisijaid ei tohtinud takistada.

Maru Ehitus AS: teraskonstruktsioonid
Projektijuht: Tambet Vähi
Maht: 465 tonni terast
Terastarindite projekteerimine