Narva Õlitehase teraskonstruktsioonid

Kirjeldus

Ojamaa kaevandusest Kohtla-Järvele põlevkivi transportimiseks mõeldud nn usskonveieri (12 km) tugikonstruktsioonide vundamentide ümberprojekteerimine ja rajamine. Suured nn massiivsed vundamendid asendati vaiade ja rostvärkidega. Asendused tagasid kiirema ja optimaalsema ehitusprotsessi.

Kirjeldus

Ragn-Sells AS jäätmekütusetehase näol on tegemist ühe ainulaadsema tehasega kogu Põhja-Euroopas. Tehas kujutab endast nii purustus-sorteerimiskompleksi kui ka bioloogilist töötlust. Tehas võimaldab väärtustada ja taaskasutada prügi vähendades selliselt inimese ökoloogilist jalajälge.

Ragn-Sells AS jäätmekütusetehas oli meile esimene projekt, kus kasutasime 100%-liselt uudseimat BIM ehk mudelprojekteerimise tehnoloogiat. See tähendab, et sellel objektil ei projekteerinud me mudelis mitte ainult konstruktsioone nagu seni olime teinud, vaid ka kõik ülejäänud projektiosad. Lisaks saime mudelis ka tellija tehnoloogia osad, mis võimaldas koostada kogu hoone koondmudeli.

Lisaks mudelprojekteerimisele kasutasime sellel objektil ka timmitud ehituse (lean construction) põhimõtteid, sh 4D ajagraafik, nädala graafikud, A4 jne.

Oma olemuselt oli Ragn-Sellsi tootmishoone samuti väga palju väljakutseid pakkuv objekt. Tehnoloogiast tingitud nõuded nii hoone konstruktsioonidele kui ka veevarustusele, kanalisatsioonile ja ventilatsioonile olid keerukaks väljakutseks kogu projektimeeskonnale.

Kirjeldus

Punkrisõlme, konveierite ühenduse galerii, mehaanikatsehhi ning materjalide lao projekteerimine ja ehitamine. Töötava maa-aluse kaevanduse (sügavusega ca 30 m maapinnast) põlevkivikonveieri kaldšahti jätkamine maa peal, arvestades maa-aluseid kaevanduse tingimusi. Põlevkivipunkri rajamine ning põlevikivikonveieri galerii rajamine kaevandatud põlevkivi ladustamiseks maapinnale.
Remondihalli rajamine kaevanduses töötavate masinate ja seadmete hoolduseks ning garažeerimiseks. Projekteerimisel ja ehitamisel tuli arvestada asjaoluga, et kõik ehitised satuvad vanale kaevanduse kaevealale. Ehitustehniliselt tuli remondihall kavandada ja ehitada pidevalt töötava kaevanduse šahti jätkuna.