Projekteerimine

Teostame järgmisi projekteerimistöid:

 • erinevate konstruktsioonide (mudel)projekteerimine
 • ehituselementide tootejooniste koostamine
 • arhitektuurne (mudel)projekteerimine
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (mudel)projekteerimine
 • kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine
 • elektrisüsteemide projekteerimine
 • peaprojekteerimine ja projekteerimise projektijuhtimine
 • mudelipõhiste projektide koostamine peaprojekteerijana
 • ehitusloa projektide koostamine ja kooskõlastamine
 • renoveerimisprojektide koostamine
 • ekspertiishinnangute koostamine
 • detailplaneeringute koostamine
 • ideekavandi väljatöötamine vastavalt äriplaanile

Projekteerimistööde referentsobjektid >>


AS Maru Ehitus projekteerimisüksus loodi 2000. aastal.  Ehitustegevuse abifunktsioonina tegelesime ehitusobjektide projektdokumentatsiooni ning tootejooniste koostamisega. Alates 2006. aastast pakume projekteerimist eraldi teenusena pea- ja alltöövõtu korras. Projekteerime elu-, tööstus- ja ühiskondlikke hooneid. Meie tugevamateks külgedeks on konstruktsioonide projekteerimine ja peaprojekteerimine alates eskiislahendustest kuni tööprojektide koostamiseni

Meie konstruktoritel on kogemused keerukate ning vastutusrikaste konstruktsioonide projekteerimiseks, sealhulgas on tehtud konstruktsioonide projekte välisriikidesse, nagu Island, Läti, Venemaa, Rootsi, Soome, Norra, Aserbaidžaan ja Kasahstan. Meie konstruktorite tiim oli üks esimesi Eestis, kes hakkas projekteerimises kasutama BIM tehnoloogiat ehk mudelprojekteerimist. Eesmärgiks oli automatiseerida meie sõsarettevõtte Maru Metall AS tootmispinkide tööd tootejooniste lugemisel.

Projekteerimise projektijuhtidel on laialdased kogemused elu-. tööstus- ja ühiskondlike hoonete projekteerimisel. Edukalt on lõpule viidud erinevate ehitise projekteerimine peaprojekteerijana kasutades BIM tehnoloogiat. Mudelprojekteerimine võimaldab avastada projektivigu ja vastuolusid ehitusprojekti erinevate osade vahel juba projekteerimisfaasis ning loob seeläbi võimaluse efektiivsemaks ja odavamaks ehitusprotsessiks. Samuti võimaldab BIM mudel läbi viia väga erinevaid simulatsioonie, nagu näiteks energiasimulatsioon ning insolatsiooniarvutus. Kõnekamad näited BIM projekteerimise referentsobjektide kohta - Ragn Sells’i jäätmekütusetehas, Eesti Energia Enefit 280 Õlitehas, Pärnu Maksimarket ning VKG õlitehased Petroter II ja Petroter III.

Kasutusel olev tarkvara - TEKLA, TEKLA BimSight, ArchiCAD, ROBOT, MagiCAD, AutoCAD jne.

Tekla BimSight 3D koondmudelite näidised


VKG Petroter II õlitehase koondmudel

Pärnu Maksimarketi koondmudel

Pikaajalise koostöö tulemusena tehaste ja ehitusettevõtetega on meie projektlahendused kaasaegsed ning vastavad ehitus- ja tehasetehnoloogiast tulenevatele nõuetele. Teeme pidevat koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Meie eesmärk on tagada nõuetele vastavad, toimivad ja ohutud hooned läbi optimaalsete ning seega soodsate lahenduste.

Näited keerukamatest töödest:

Konstruktiivne projekteerimine:

 • LKAB WGC Plant Rootsis – Teraskonstruktsioonide sõlmede disain, tööprojekt, tootejoonised (2013.a.)
 • Eesti Energia Narva Elektrijaama 300 MW elektrijaama energiaploki turbiinihall, boilerihoone jt. konstruktsioonid (kokku üle 10 000 t teraskonstruktsioone). Projekti seadustamine, teraskonstruktsioonide sõlmelahendused, tööprojekti ning tööjooniste koostamine (2013.a.)
 • Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse Narva õlitehase teraskonstruktsioonid. Sõlmede projekteerimine, tööjoonised ja tööprojekt (2011.a.)
 • Aia tn.4 /Vana-Viru tn. 13 äripindadega korterelamu betoon- ja teraskonstruktsioonid (2008.a.)
 • Saku Suurhalli teraskonstruktsioonid (2001.a.)
 • Riga Arena teraskonstruktsioonid (2005.a.)

Peaprojekteerimine:

 • Pärnu Maksimarket (2013.a.)
 • VKG Petroter II õlitehase projekteerimistööd (2013.a.)
 • Viinistu kunstimuuseum (2012.a.)
 • Raudalu Konsum (2012.a.)
 • VKG tootmisterritooriumil põlevkivi jaotussüsteemi projekteerimis- ja ehtustööd (2012.a.)
 • VKG Ojama kaevanduses purustus- ja sorteerimiskompleksi hoone (2012.a.)
 • Ragn Sells’i jäätmekütusetehas (2011.a.)
 • K-Rauta kaubanduskeskus Kamenka linnaosas (2011.a.)

Pakume projekteerimisteenust kõigile soovijaile: arhitektuuribüroodele, ehitusfirmadele, ehituselemente tootvatele tehastele jne.