JUHTIMISSÜSTEEM

Klientidele kvaliteetse ehitus- ja projekteerimisteenuse tagamisel rakendame järgmisi põhimõtteid:

Protsessikeskne ja süsteemne lähenemine juhtimisele

Oleme planeerinud tegevused ning taganud ressursid, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ja kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse nõuete täitmiseks.

Töötajate kaasamine

Usume, et kõik AS-i Maru Ehitus töötajad mõjutavad ettevõtte töö tulemuslikkust ja kvaliteeti. Kvaliteetse teenuse pakkumise eelduseks peame töötajate oskuste ja teadmiste plaanipärast täiendamist. Hindame motiveeritud ja haritud töötajaid ning soodustame enesetäiendamist.

Vastastikku kasulikud suhted klientide, partnerite ja tarnijatega

Usume,et vastastikku kasulikud suhted tõstavad kõikide osapoolte võimet väärtusi luua.

Kliendikesksus

Kliendi rahulolu on meile väga tähtis, seetõttu püüame leida parimaid lahendusi, mis vastavad kliendi nõudmistele täna ja tulevikus.

Pidev parendamine ja faktidel põhinev otsustusviis

Hindame ja suuname kvaliteedisüsteemi ajakohasust ja pidevat täiustamist juhtkonnapoolsetel ülevaatustel.

Töökeskkond

Pöörame suurt tähelepanu ka tööohutusele ja keskkonnasäästlikule tegevusele, et tagada kõikidele meeldiv ja turvaline töökeskkond.

Meie juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Certification’i poolt väljastatud ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 sertifikaatide vääriliseks.